Circular Knives
 • Circular Knives
 • Circular Knives01
 • ใบมีดกลม (1)
 • ใบมีดกลม (2)
 • ใบมีดกลม (3)
 • ใบมีดกลม (4)
 • ใบมีดกลม (5)
 • ใบมีดกลม (6)
 • ใบมีดกลม (7)
 • ใบมีดกลม (8)
 • ใบมีดกลม (9)
 • ใบมีดกลม (10)
 • ใบมีดกลม (11)
 • ใบมีดกลม (12)
 • ใบมีดกลม (13)
 • ใบมีดกลม (14)
 • ใบมีดกลม (15)
 • ใบมีดกลม (16)
 • ใบมีดกลม (17)
 • ใบมีดกลม (18)
 • ใบมีดกลม (19)
 • ใบมีดกลม (20)
 • ใบมีดกลม (21)
 • ใบมีดกลม (22)
 • ใบมีดกลม (23)
 • ใบมีดกลม (24)
 • ใบมีดกลม (25)

Circular Knives

Circular blades are used in many different applications.  Durham-Duplex has a particular specialisation in this area utilising different  production processes to maximise the efficiency and edge performance in different applications.  Circulars blades include:

 • Slitting blades
 • Dished knives
 • Crush Cutters
 • Core cutters
 • Slicers
Category:
000