ใบมีดกลม
 • Circular Knives
 • Circular Knives01
 • ใบมีดกลม (1)
 • ใบมีดกลม (2)
 • ใบมีดกลม (3)
 • ใบมีดกลม (4)
 • ใบมีดกลม (5)
 • ใบมีดกลม (6)
 • ใบมีดกลม (7)
 • ใบมีดกลม (8)
 • ใบมีดกลม (9)
 • ใบมีดกลม (10)
 • ใบมีดกลม (11)
 • ใบมีดกลม (12)
 • ใบมีดกลม (13)
 • ใบมีดกลม (14)
 • ใบมีดกลม (15)
 • ใบมีดกลม (16)
 • ใบมีดกลม (17)
 • ใบมีดกลม (18)
 • ใบมีดกลม (19)
 • ใบมีดกลม (20)
 • ใบมีดกลม (21)
 • ใบมีดกลม (22)
 • ใบมีดกลม (23)
 • ใบมีดกลม (24)
 • ใบมีดกลม (25)

ใบมีดกลม

ใบมีดแบบกลมสามารถใช้งานได้หลากหลายรุปแบบและหลากหลายเกรดเหล็กที่นำมาใช้ทำชิ้นงานใบมีด Durham-Duplex มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านนี้โดยใช้กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างกัน ใบมีดแบบวงกลมประกอบด้วย:

 •  ใบมีดตัดขอบ
 •  Dished knives
 •  ใบมีดเครื่องตัดบด
 •  ใบมีดเครื่องตัดแกน
 •  ใบมีดตัดแบ่ง
หมวดหมู่:
000