มีดใบบางสำหรับอุตสาหกรรม

มีดใบบางสำหรับอุตสาหกรรม

Durham-Duplex ผลิตใบมีดโกนอุตสาหกรรมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 1910 ใบมีดเหล่านี้มีวิวัฒนาการมาจากใบมีดแบบ slotted “Durham” ดั้งเดิมที่คิดค้นโดย Durham-Duplex ในสหรัฐอเมริกาในปี 1870 ปัจจุบันได้สะท้อนถึงการใช้งานของใบมีดในรูปแบบอุตสาหกรรมอื่นๆ

personna
Film
Utility Blades