มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์
 • Knives for Packaging Machines
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (1)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (2)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (3)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (4)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (5)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (6)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (7)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (8)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (9)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (10)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (11)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (12)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (13)
 • มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ (14)

มีดสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์

Durham-Duplex ผลิตและจำหน่ายมีดเครื่องจักรและใบมีดอุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้ในเครื่องบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขึ้นรูปและ Vertical Form and Fill (VFF) หรือเครื่องแพ๊ค ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตมีดสำหรับเครื่องจักรมากว่า 100ปี  บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในด้านวัสดุและกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่ามีดที่เราผลิต จะเหมาะกับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแบบตรง เคลือบ PVD หรือ Zig-zag สินค้าประกอบด้วย

 •  มีดตรง
 •  ใบมีดตัด
 •  Flow wrap knives and anvils
 •  มีดกรรไกร

For product PDFs go HERE

000