รายชื่อลูกค้าอ้างอิง

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ ผลิตใบมีดอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานกับเครื่องบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของโลก ดังนี้

3M, Alpine, Cable & wire, Grasselli, Hayssen, Lenox, Omori, Printex, Simionato, Stiegler, Alpma, Autopack, Chem, Delta, Gammerier, Hayssen Europa, Kawashima, Optima, Rapid,Stachan Henshaw/ Beazie French, Titan, Amal, Bowe, Creusot, Endoline, Gunter, Krone, Munchy, Perkin, Solic, Woodmin,AST, Bielloni, Clan, Dew, Erema, GD, IMA, KFC, PFM, Solna, Astra, C.G. Automation, Condux, EDL, Glucester/ Gloenco, Kister, Marubeni, Polymer/UPM, Ulma, Volpak, Albert Frankenthai, Ballinger Rawlings, Cerutti, Cerutti, Dixie union, Fuji, Hessa, Iwema, Olfa, Preveiro, United Bekery Equipment

 

บริษัท เดอแรม ดูเพล็กซ์ ผลิตใบมีดอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานกับเครื่องบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของประเทศไทย ดังนี้

Nestle, KAO, Johnson & Johnson, Thai Sekisui Form, Tyson, Beerthip 1991, Quality Coffee, เบญจพันธ์พงศ์, กรุงไทยฟู้ด เต็มฟู้ด, Cardinal Health,