ใบมีดเครื่องสำหรับเครื่องจักร

ใบมีดเครื่องสำหรับเครื่องจักร

Durham-Duplex มีประวัติยาวนานในการผลิตมีดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั้งใบมีดตรง, ใบมีดกลมและใบมีดฟันเลื่อยเพื่อส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของโลกนานายี่ห้อ นอกจากนี้ยังมีความเชียวชาญในการผลิตใบมีดที่ใช้ในกระบงนการผลิตต่างๆ เช่น Flowrap, Overwrap, Vertical Form Filling and Tray Forming และใบมีดทั่วๆไปที่ใช้กับเครื่องจักรในวงการอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยเชี่ยวชาญในการผลิตใบมีดติดเครื่องจักรทุกรูปแบบ ซึ่งมีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทต่างๆ เช่น ผลิตอาหาร, พลาสติก, ยาสูบ, รีไซเคิล และอุตสาหกรรมการพิมพ์

toothed-knives
circular-knives
straight-knives
punches-vacuum-packing
converting-blades