ใบมีดตรง
 • ใบมีดตรง (1)
 • ใบมีดตรง (2)
 • ใบมีดตรง (3)
 • ใบมีดตรง (4)
 • ใบมีดตรง (5)
 • ใบมีดตรง (6)
 • ใบมีดตรง (7)
 • ใบมีดตรง (8)
 • ใบมีดตรง (9)
 • ใบมีดตรง (10)
 • ใบมีดตรง (11)
 • ใบมีดตรง (12)
 • ใบมีดตรง (13)
 • ใบมีดตรง (14)

ใบมีดตรง

ใบมีดตรง (Straight knives)

Durham-Duplex ผลิตมีดแบบตรงได้ทุกประเภทสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอาหาร พลาสติก โดยใช้เทคโนโลยีจากเครื่อง CNC ที่ทันสมัย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบมีดประกอบด้วย:

 •  ใบมีดตรง
 •  ใบมีดแบบคมด้านเดียวและคมสองด้าน
 •  ใบมีดคมด้านเดียวพร้อมเจียรบ่า
หมวดหมู่:
000