มีด Recycle, มีดตัดพลาสติกและมีดบด, มีดกำจัดของเสีย

มีด Recycle, มีดตัดพลาสติกและมีดบด, มีดกำจัดของเสีย

Durham-Duplex มีประวัติอันยาวนานในด้านการจัดการขยะและรีไซเคิล โดยมีโรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่เน้นไปที่เครื่องย่อยม, เครื่องบดย่อย, ใบมีดเฉือน และผลิตภัณฑ์การจัดการของเสียอื่นๆ เช่น การรีไซเคิลพลาสติก, ยางรถยนต์, โลหะ, และขยะ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการลับคมใหม่เมื่อคมตัดสึก

recycle
plastics
new