ใบมีดฟัน
 • Toothed Knives
 • ใบมีดฟัน (1)
 • ใบมีดฟัน (2)
 • ใบมีดฟัน (3)
 • ใบมีดฟัน (4)
 • ใบมีดฟัน (5)
 • ใบมีดฟัน (6)
 • ใบมีดฟัน (7)
 • ใบมีดฟัน (8)
 • ใบมีดฟัน (9)
 • ใบมีดฟัน (10)
 • ใบมีดฟัน (11)
 • ใบมีดฟัน (12)
 • ใบมีดฟัน (13)
 • ใบมีดฟัน (14)
 • ใบมีดฟัน (15)
 • ใบมีดฟัน (16)
 • ใบมีดฟัน (17)
 • ใบมีดฟัน (18)
 • ใบมีดฟัน (19)
 • ใบมีดฟัน (20)
 • ใบมีดฟัน (21)
 • ใบมีดฟัน (22)
 • ใบมีดฟัน (23)
 • ใบมีดฟัน (24)
 • ใบมีดฟัน (25)
 • ใบมีดฟัน (26)
 • ใบมีดฟัน (27)
 • ใบมีดฟัน (28)
 • ใบมีดฟัน (29)
 • ใบมีดฟัน (30)
 • ใบมีดฟัน (31)
 • ใบมีดฟัน (32)
 • ใบมีดฟัน (33)
 • ใบมีดฟัน (34)
 • ใบมีดฟัน (35)
 • ใบมีดฟัน (36)

ใบมีดฟัน

Durham-Duplex ผลิตมีดแบบมีฟันทุกประเภทสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะสำหรับฟันเลื่อยที่มีความทนทานสูงทั้งแบบชิ้นและแบบม้วน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟันประกอบด้วย:

 • มีดฟัน
 • มีดปลายแหลม
 • มีดฟันพร้อม Tear notches
 • มีด Zig-zag และ anvils
 • Toothed coil
 • มีดสำหรับเครื่องซีลเทป/กล่อง
หมวดหมู่:
000