มีดใบบาง Converting Blades
 • Converting Blades
 • Converting Blades01
 • มีดใบบาง (1)
 • มีดใบบาง (2)
 • มีดใบบาง (2)_renamed_20690
 • มีดใบบาง (3)
 • มีดใบบาง (4)
 • มีดใบบาง (5)
 • มีดใบบาง (6)
 • มีดใบบาง (6)_renamed_11454
 • มีดใบบาง (7)
 • มีดใบบาง (8)
 • มีดใบบาง (9)
 • มีดใบบาง (10)
 • มีดใบบาง (11)
 • มีดใบบาง (12)
 • มีดใบบาง (13)
 • มีดใบบาง (14)
 • มีดใบบาง (15)
 • มีดใบบาง (16)
 • มีดใบบาง (17)
 • มีดใบบาง (18)
 • มีดใบบาง (19)
 • มีดใบบาง (20)
 • มีดใบบาง (21)
 • มีดใบบาง (22)
 • มีดใบบาง (23)
 • มีดใบบาง (24)
 • มีดใบบาง (25)
 • มีดใบบาง (26)
 • มีดใบบาง (27)
 • มีดใบบาง (28)
 • มีดใบบาง (29)

มีดใบบาง Converting Blades

Durham-Duplex มีประสบการณ์มากมายในการจัดหาใบมีดสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปฟิล์มและฟอยล์ทั่วโลก โดยได้คิดค้นใบมีดแบบมีร่อง Durham ย้อนกลับไปในปี 1875 และเป็นผู้บุกเบิกการใช้การเคลือบ PVD ในปี 1980 ประเภทใบมีด ได้แก่ :

 • ใบมีดโกนอุตสาหกรรม รวมทั้งใบมีด Injector blades และใบมีดเคลือบ XCD
 • ใบมีดตัดขอบแบบวงกลม
 • ใบมีดเครื่องตัดบด
 • Dished knives and anvils
 • ใบมีดมาตรฐาน 3 รูในวัสดุต่างๆ ความหนาและการเคลือบ
 • ใบมีดฉากเจาะรูในวัสดุ ความหนา และการเคลือบต่างๆ
หมวดหมู่:
000