Punches & Vacuum Packing

Filters

Showing the single product

View 24/48/All

Please add widgets to the WooCommerce Filters widget area in Appearance > Widgets

1 product

 • มีดเจาะและบรรจุสูญญากาศ

  การปิดผนึกสูญญากาศต้องควบคุมค่าที่ถูกต้องและวัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการผนึกแนบสนิท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้พลาสติกรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตฟิล์ม ซึ่งรวมถึง
  •  เครื่องเจาะสูญญากาศ
  •  Cross cut knives
  •  มีดตัดแต่งด้านข้าง
  •  Cut off blades